mio.com.vn
Giới thiệu sản phẩm Kumho Tire – Activation
Activation của Kumho Tire được thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2017 với 28 đại lý của thương hiệu trên toàn quốc. Với mục đích đưa sản phẩm mới gần hơn đến với người tiêu dùng thông qua tương tác và trải nghiệm.