minup.vn
Hướng dẫn sử dụng Teamviewer điều khiển máy tính qua mạng
Teamviewer là một chương trình giúp bạn có thể điều khiển máy tính từ xa thông qua một máy tính khác, hoặc điện thoại. Rất hữu ích khi cần sự trợ giúp!