minhducgreen.com
Cốc giấy 10oz 310ml - Minh Đức Green
Cốc giấy 10oz 310ml là loại cốc có thể tích vừa và nhỏ thường được dùng uống nước ở cơ quan, công sở, bệnh viện. Ly giấy lạnh một lớp 10oz có thể tích 310ml