mid-point.eu
Подкрепяме младите енергийни скаути - Mid-Point
За втора поредна година, Мид-Пойнт Кариери беше обучаващ по умения за презентиране и член на журито за оценка на проектите на младите енергийни скаути в България.