mevabe24h.vn
Rào chắn Chicky - Timber Barrier - Mẹ Và Bé 24H
- Không cần khoan tường, bắt vít để bắt cố định. - Sử dụng cho kích thước cửa lớn từ 1m -2m. - Sản phẩm cao 65 cm.