mevabe24h.vn
Máy tiệt trùng bình sữa và sấy khô đa năng KuKu KU9019 - Mẹ Và Bé 24H
Nhiệt độ cao được duy trì trong 15 phút để tiệt trùng bình sữa, và giữ nhiệt độ liện tục để làm khô khoảng 100 phút