mevabe24h.vn
Cửa chặn an toàn Safety First Swing! - Mẹ Và Bé 24H
-Cửa chặn An toàn dành cho bé dùng để lắp đặt ở vị trí cầu thang hoặc cửa ra vào. -Áp lực ở 4 điểm để cố định cửa. -Dễ dàng đóng mở bằng 1 tay với nút đóng mở ở phía trên cửa. -Hệ thống cửa đóng mở theo 2 hướng.