mevabe24h.vn
Chuyển đổi cổ bình - Mẹ Và Bé 24H
- Cho phép chuyển đổi từ bình cổ rộng sang cổ hẹp và ngược lại để thích hợp với các loại núm vú khác nhau. - Thường dùng cho các máy hút sữa để hút sữa trực tiếp vào bình cổ rộng - Tương thích với hầu hết các các máy hút sữa