mevabe24h.vn
Aprica - Địu trẻ em Pitta Black - Mẹ Và Bé 24H
- Tư thế địu NGANG: Từ sơ sinh đến khi bé đã có thể tự nâng đầu lên (7kg) - Tư thế địu THẲNG: Từ khi bé đã có thể tự nâng đầu lên (4 tháng tuổi) đến 24 tháng tuổi (13kg) - Địu sau lưng: Từ khi bé có thể tự nâng đầu lên (4 tháng tuổi) đến 36 tháng tuổi (15kg) - Tư thế địu: Quay mặt ra trước Từ khi bé có thể ngồi thẳng (7 tháng) đến 24 tháng tuổi (13kg)