merveari.av.tr
Zinanın İspatı
Zinanın İspatı Zinanın ispatı gerçekleşmeden, davanın olumlu şekilde sonuçlanması da beklenemez. Bu davanın ispatı için delil ve şahitler dosyada belirtilmelidir. İspatın gerçekleşmesi için geçerli olan olgulara örnek verecek olursak; Gebe kalmak Zührevi hastalığa yakalanmak