merveari.av.tr
Zina Sebebiyle Boşanma
Zina sebebiyle boşanma mutlak ve özel boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. Boşanma sebebi olarak gösterilen zinanın varlığının ispat edilmesi durumunda, kadın veya erkek kusursuz eşin açmış olduğu davada bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanmaya kar