merveari.av.tr
Zina Sayılmayan Durumlar
Zina Sayılmayan Durumlar Zina sayılmayan durumlar ve zina sayılan davranışlar arasında pek çok farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıklar göz önünde bulundurularak bu sebeple boşanma davası açılabilir. Aksi olan durumlarda ve ispatı yapılamayan durumlarda, zina sebebiyle boşan