merveari.av.tr
Velayetin Düzenlenmesi Usulü
Velayetin Düzenlenmesi Usulü Velayetin düzenlenmesi usulü eğer taraflar arasında yani anne ve baba arasında karar verilemezse, Mahkemenin yetkisi ile karar verilen bir durumdur. Velayet hakkı boşanma, ölüm, çocuğun haklarını kötüye kullanma gibi durumlarda değişikliğe uğrar. Bü