merveari.av.tr
Velayetin Değiştirilmesi Usulü
Velayetin Değiştirilmesi Usulü Velayetin değiştirilmesi usulü nasıl olur ve bu kapsam neleri barındırır? Velayetin değiştirilmesi davasında uygulanacak usul hükümlerine dair birkaç madde belirtecek olursak; Velayetin değiştirilmesinde görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahke