merveari.av.tr
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Velayetin Değiştirilmesi Davası Boşanma sonrası velayet hakkına sahip olan anne ya da babanın durumundaki olumsuz değişiklikler sebebi ile velayetin değiştirilmesi istenebilir. Velayetin değiştirilmesi için ilk önce "Velayetin Değiştirilmesi Davası" açılması gerekmekte