merveari.av.tr
Vasiyetname Hazırlanması
Vasiyetname Hazırlanması Vasiyetname hazırlanması kuralları nasıldır ve dikkat edilecek hususlar nelerdir? Vasiyet, miras bırakan kişinin hayattayken kendi istek ve tasarrufunda miras haklarını paylaştırması durumudur. Vasiyetname; noter, sulh hâkimi ya da yetkili resmi memur önünde