merveari.av.tr
Uzlaşma
Uzlaşma, mahkemeler haricinde bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuğa benzer şekilde, uzlaşma da tarafların istemine bağlı, esnek, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaşma ile arabuluculuk arasındaki en önemli fark, uz