merveari.av.tr
Uzlaşma
Uzlaşma, mahkemeler haricinde bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuğa benzer şekilde, uzlaşmada tarafların istemine bağlı, esnek, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaşmayla arabuluculuk arasındaki en önemli fark, uzla