merveari.av.tr
Toplu İşten Çıkartma
Toplu İşten Çıkartma Toplu işten çıkarma Yeni İş Kanunu madde 29’da netliğe kavuşmuştur. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; toplu çıkarma yapılabilmesi için, iş yerinde en az 20 personel olması gerekmektedir. Bu kapsama göre; 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 i