merveari.av.tr
Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır
Ticari Hukuk Davaları Nerede Açılır Ticari hukuk davaları nerede açılır ve nelere dikkat edilmesi gerekmektedir? Ticaretten kaynaklı açılan bu davalarda da, diğer davalarda olduğu gibi esas ve usullere dikkat edilmelidir. Dava dilekçesi Kanun hükümlerine uygun olarak, belgelenebilece