merveari.av.tr
Ticaret ve Şirketler Avukatı
Ticaret ve Şirketler Avukatı Ticaret ve şirketler avukatı yurtiçi ve yurtdışı ticaret ve şirket ihtiyacı olan işlemlerle ilgilenen hukuk kişisidir. Ticaret hukuku, bireyler arasında olan ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatlarını kapsayan alt dalıdır. 1956&#039