merveari.av.tr
Tenkis Davası
Tenkis Davası Tenkis davası saklı paylı mirasçıların ve bazı durumlarda saklı paylı mirasçıların alacaklarının, hâkimden miras bırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda etkisizleştirilmesini talep ettikleri davalardır. Bu dava, yenilik oluşturan bir dava