merveari.av.tr
Tehdit Nedeniyle Boşanma
Tehdit Nedeniyle Boşanma Tehdit nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanun’unda yer alan bir olgu olmaktadır. Bu boşanma istemi için bilinmesi gereken belli başlı durumlar olmaktadır. Yani, hangi durumlar ve nasıl oluşan tehdit durumları geçerli olan sebebe dayanmaktadır. Belirlenen sebep g