merveari.av.tr
Tebligatın Yapılma Usulü Nasıl Olur
Tebligatın Yapılma Usulü Nasıl Olur Tebligatın yapılma usulü nasıl olur ve hangi zamanlarda tebligat yapılır? Tebligat, mahkeme tarafından yollanan resmi evraktır. Bu evrak bazı durumlarda davanın taraflarına, bazı durumlarda da davanın şahitlerine yollanılır. Ayrıca davanızı