merveari.av.tr
Tazminat Davası Türleri
Tazminat Davası Türleri Tazminat davası türleri kendi içerisinde ayrımlara uğramaktadır. Şöyle ki; ceza davalarından doğan haklar sonucunda talep edilen tazminatlarla, iş davalarından doğan haklarla talep edilen tazminatlar birbirinden farklı olmaktadır. Türk Medeni Hukuku kapsamı