merveari.av.tr
Şufa Hakkını Kullanma Şartları
Şufa Hakkını Kullanma Şartları Şufa hakkını kullanma şartları Kanun koyucu tarafından belirlenen öğelerden oluşur. Bunları belirtecek olursak; Paylı Mülkiyette: Bu hak paylı mülkiyette olan taşınmazlar için kullanılabilir. Burada belirtilen taşınmazın arsa ya da daire vb. y