merveari.av.tr
Suç İşleme Sebebiyle Boşanma
Suç işleme sebebiyle boşanma davası istemi, Türk Medeni Kanun hükümleri gereğince hem özel hem de nisbi boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Medeni Kanun madde 163 gereğince, “Eşlerden biri küçük düşürücü suç işler ve bu sebeplerden dolayı onunla birlikte yaşamak, d