merveari.av.tr
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma
Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Suç işleme nedeniyle boşanma özel ve nisbi boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. 4721 sayılı TMK m 163 hükmünde de bu dava sebebine yer verilmektedir. Eşlerden biri, diğerini küçük düşürecek ve onurunu zedeleyecek bir suç işlerse, Kanun diğ