merveari.av.tr
Sözlü Vasiyetname
Sözlü Vasiyetname Sözlü vasiyetname ne demektir ve nasıl hazırlanabilir? Bilindiği gibi vasiyetname hazırlama şekilleri 3’e ayrılır. Sözlü olarak hazırlanan vasiyetname, resmi vasiyetname ve el yazılı vasiyetnameye göre daha farklı olmaktadır. Bu vasiyet hazırlama türünde baz