merveari.av.tr
Saklı Pay Mirasçılar
Saklı Pay Mirasçılar Saklı pay mirasçılar miras kanunumuza göre 1. Zümrede miras bırakanın altsoyu, 2. Zümrede miras bırakanın anne ve babasıdır. Kardeşlerin ve onların çocuklarının saklı pay hakkı yoktur. 3. Zümrede yer alan mirasçıların da saklı pay hakları bulunmamakta