merveari.av.tr
Resmi Vasiyetname
Resmi Vasiyetname Resmi vasiyetname hazırlığı; Noter, sulh hukuk hâkimi veya resmi memur eşliğinde, iki tanığın katılımı ile yapılabilir. Vasiyetname hazırlayacak kişinin; 15 yaşını doldurmuş olması ve akıl fiili olması gerekmektedir. Resmi vasiyet ile ölüme bağlı tasarruf