merveari.av.tr
Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu madde 162’de yer almaktadır. Bu madde kapsamından yola çıkarak belirtebiliriz ki; Bu boşanma sebebi hem özel hem de mutlak boşanma sebebidir. Onur kırıcı davranış yazılı ya d