merveari.av.tr
Mutlak Boşanma Sebepleri
Mutlak Boşanma Sebepleri Mutlak boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu düzenlemelerine göre şu şekilde olmaktadır; Zina Hayata kast Pek kötü veya onur kırıcı davranış Terk Anlaşmalı boşanma Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma Bir vakıa yani olay, evlilik ilişkisi üzerindeki etkis