merveari.av.tr
Mirasın Reddinde Zamanaşımı
Mirasın Reddinde Zamanaşımı Mirasın reddinde zamanaşımı nasıl olmaktadır? Türk Medeni Hukuku kapsamına göre, pek çok davanın zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Mirasçıların da, kendilerine kalan mirası reddetmeleri için belli başlı bir süresi olmaktadır. Kanun koyucunun be