merveari.av.tr
Mağdurun Korunma Tedbirleri
Mağdurun Korunma Tedbirleri Mağdurun korunma tedbirleri nasıl olmaktadır? TCK Kanunları uyarınca sanık, müdafii ve şüpheli hakkında pek çok korunma tedbiri alınmaktadır. Yaşanılan eylemde mağdur olan kişi ya da kişiler içinde belli başlı önlemler alınması hem kişiler açıs