merveari.av.tr
Koruma Tedbirleri
Koruma tedbirleri konusunu iki taraf olarak incelememiz mümkündür. Bunlar mağdur ve sanıktır. Mağdurun korunma işlemleri ve sanığın suçu hakkındaki koruma tedbirleri birbirinden farklı aşamalar olmaktadır. Çünkü buradaki taraflardan mağdurun korunmaya ihtiyacı vardır, sanığı