merveari.av.tr
Kadın İşçilerin Emzirme Hakları
Kadın işçilerin emzirme hakları nelerdir ve bu haklardan hangi süreçlerde nasıl faydalanabilirler? İş Kanunları kadınlar için bazı uygulamalar geliştirerek, iş dünyasındaki kadınlara bazı özel haklar tanımıştır. Hazırlanan bu kanun maddelerinin içerisinde kadınların hamil