merveari.av.tr
KAÇIRMA, ALIKOYMA SUÇU VE CEZASI
Kaçırma Nedir? Cezası Nedir? Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir kimsenin “bir yere gitmek” veya “bir yerde kalmak” özgürlüğünden mahrum edilmesidir. Yani, fail tarafından mağdurun serbestçe hareket etmesinin engellenmesidir. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu,