merveari.av.tr
İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir? Paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan davalara İzale-i Şuyu yani Ortaklığın Giderilmesi Davası denilmektedir. Mü