merveari.av.tr
İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri
İşverene İlişkin Haklı Fesih Sebepleri İşverene ilişkin haklı fesih sebepleri İş Kanunu madde 25’de yer almaktadır. Kanun maddesinin içerisinde bu konular birkaç ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıkları belirtecek olursak; Sağlık nedenleri Ahlak ve iyi niyet kura