merveari.av.tr
İşe İade Davası
İşe İade Davası İşe iade davası açılabilmesi için belli başlı olguların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşçinin, işten ayrılırken ya da iş sözleşmesi işveren tarafından fesih edilirken uygulanması gereken bazı prosedürler vardır. Ayrıca işçiye ödenmesi gereken