merveari.av.tr
İşçinin İstifa Etmesi
İşçinin İstifa Etmesi İşçinin istifa etmesi, iş akdinin herhangi bir haklı bir sebep olmaksızın işçi tarafından feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak kabul edilir. İş Kanunu’nun 24. Maddesinde belirtilen durumlar geçerli ise; işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce