merveari.av.tr
İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ, İSTİFA ŞARTLARI VE İSTİFADA KIDEM TAZMİNATI
İŞ DAVASINDA İSTİFA, İSTİFA ŞARTLARI, İSTİFADA KIDEM TAZMİNATI İş akdinin herhangi bir haklı bir sebep olmaksızın işçi tarafından feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak kabul edilir. İş Kanunu’nun 24. Maddesinde belirtilen durumlar geçerli ise; işçi, iş sözleşmesini sü