merveari.av.tr
İşçi Hakları
İşçi Hakları İşçi hakları İş Kanunları içerisinde yer alan maddelerde açık şekilde anlatılmaktadır. Bu doğrultudan yola çıkarak belirtmek gerekir ki; iş dünyasının içerisindeyken, işverenin olduğu kadar ve hatta bazı doğrultularda daha fazla olmak üzere işçinin de hak