merveari.av.tr
İş Sözleşmesi Nasıl Fesih Edilir
İş Sözleşmesi Nasıl Fesih Edilir İş sözleşmesi nasıl fesih edilir ve bu etkende uygulanması gereken kurallar nelerdir? İş sözleşmesi, işveren ve işçi arasında yapılması gereken iş yükümlülükleri ve bundan dolayı oluşan sorumlulukların yerine getirilmesi gerektirdiğini b