merveari.av.tr
İş Kazasında Açılabilecek Davalar
İş Kazasında Açılabilecek Davalar İş kazasında açılabilecek davalar konusunu 3 ana başlıkta incelememiz mümkün olmaktadır. 5510 sayılı İş Kanunları gerekliliğince belirlenen bu davaları belirtecek olursak; Ceza soruşturması ve ceza davası Tazminat davaları Sosyal Güvenlik