merveari.av.tr
İş Kazası Sayılan Durumlar
İş Kazası Sayılan Durumlar İş kazası sayılan durumlar ve sayılmayan durumların hepsinin kapsamı, İş Kanunları tarafından belirtilmiştir. Bu kapsam içerisinde yer alan eylemden dolayı zarara uğrayan yani mağdur olan işçilerinde belli başlı hakları olmaktadır. İş yerinde ya