merveari.av.tr
İş Davası Nedir
İş Davası Nedir 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre İş Mahkemesi; iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. davalara bakmakla görevli olan Hukuk Mahkemesidir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlık uzlaşmaya varamıyorsa ve işçi haklarını a