merveari.av.tr
İDDET SÜRESİ NEDİR & İDDET SÜRESİ NASIL KALDIRILIR?
İddet Süresi Nedir? Türk Hukuku, nesebin karışmaması için evli bir kadının boşandıktan hemen sonra evlenebilmesi için belirli şartlar oluşturmuştur. Türk Mevzuatında bu husus öncelikle Türk Medeni Kanunu 132.maddesinde ve Nüfus Hizmetleri Kanunu 26.maddesinde belirtilmiştir. 472