merveari.av.tr
İCRA İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT YAPILMASI
İcra işlemlerinde tebligatın önemi büyüktür. Birçok icra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden, icra takibine devam edilemez¸bu şartlar oluşmadan icra takibi devam ederse yapılan işlemler takibin