merveari.av.tr
İcra İşlemlerinde Tebligat Yapılması
İcra İşlemlerinde Tebligat Yapılması İcra işlemlerinde tebligat yapılması konusunun önemi büyüktür. Birçok icra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden, icra takibine devam edilemez¸bu şartlar ol