merveari.av.tr
Hırsızlık Suçu Nedir
Hırsızlık Suçu Nedir Hırsızlık suçu nedir? Başkasının zilyedinde olan taşınır malın, zilyedinin izni olmaksızın kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasına Hırsızlık Suçu denilir. Hırsızlık eyleminin temel şekli YTCK. 141. Maddesinde