merveari.av.tr
HIRSIZLIK SUÇU
HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA Hırsızlık Suçu Nedir? Başkasının zilyedinde olan taşınır malın, zilyedinin izni olmaksızın kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınmasına HIRSIZLIK SUÇU denilir. Hırsızlık eyleminin temel şekli YTCK. 141. Maddesinde