merveari.av.tr
Haciz Nedir
Haciz Nedir Haciz nedir? Borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulmasına haciz işlemi denilir. Genel olarak haciz kelimesi, icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de; haciz icra takip işlemlerinin yalnızca bir aşamasından ibarettir